Jaa tämä sivu

Mestarin Mieli -valmennuksella on laaja-alainen vaikutus.

Mestarillinen mieli on ihmisen kyky säädellä omaa vireystilaansa ilman häiriötiloja, joita meillä kaikilla on sisäisessä järjestelmässämme. Erilaiset häiriötilat ovat hyvin tavallisia ilmiöitä, arkisiakin ja elämään kuuluvia, tilanteita.

Häiriötiloista syntyvät erilaiset kokemukset varastoituvat aivoihin ja häiritsevät suoriutumista aktivoitumalla esimerkiksi kuormittavissa työtilanteissa, vaativissa suorituksissa tai viimeistään kotona perheen kanssa. Säätelyn onnistuminen ja vireystilassa pysyminen on hyvinvoinnin lähde.

Traumatisoitumista ja kuormittumista tapahtuu jokaiselle, mutta sen aiheuttamia toiminnan esteitä ei useinkaan osata tunnistaa. Näitä esteitä ei kannata kantaa mukana, vaan mielummin opetella päästämään niistä irti, jotta voi toimia parhaassa mahdollisessa tilassa eli ”Mestarin mielentilassa”.

Mestarin Mieli tuo taitoja, joilla on laaja-alainen vaikutus

1

Kehoon

Sisäisen säätelyn vakaus auttaa pois stressitilasta tai hätätilasta

2

Suorituskykyyn

Puretaan pois toimintaa häiritseviä tunnekokemuksia

3

Ajatteluun

Kun väärät tulkinnat vähenevät, mieli pysyy vakaampana

Tavoitteena on oma mestarin mielentila eli sisäinen tila, jossa toimintakyky on optimaalinen

Kun puhutaan traumasta tai pitkäaikaisesta stressi- tai ylikuntotilasta, siihen kuuluu autonomisen hermoston nopea ja tahaton aktivoituminen, joka aiheuttaa puolelta toiselle heilahtelevia yli- ja alivireystiloja.

Ylivireystilassa tunnereaktiot ovat usein suuria, keho ja mieli ovat ylivalppaita ja jännittyneitä, myös kognitiivisessa työstämisessä on häiriöitä. Ihminen saattaa tuntea itsensä hyvin ahdistuneeksi, aggressiiviseksi, itkuiseksi, unettomaksi ja kokea esimerkiksi häpeää. Kehossa voi tuntua erilaisia jännitystiloja, sykkeen nousua ja palautuminen on vaikeaa. Alivireystilassa sen sijaan ihminen kokee uupumusta, voimattomuutta, tunteiden turtumista tai saamattomuutta.

Ali- ja ylivireystilassa ihminen ei pysty parhaaseen mahdolliseen tiedon työstämiseen tai työstä suoriutumiseen. Jotta näistä ei-toivotuista tiloista voi irrottautua, tulee kokemuksia käsitellä sopivalla vireysvyöhykkeellä eli niin sanotussa sietoikkunassa.

Mestarin Mieli -valmennuksessa EMDR-menetelmien avulla työstetään pois tällaisia häiriötä, jotta ihminen pääsee yli- tai alivireystilasta toivottuun neutraalimpaan tilaan.

IHMISEN VIREYSTILA JA SUORITUSKYKY VAIHTELEE

Saatat huomata, että "käyt liian kovilla kierroksilla" tai havaitset alisuoriutuvan sinulle normaaleista asioista. Et ehkä myös enää palaudu normaalilla tavalla tai luonnollinen palautuminen saattaa jäädä kokonaan tapahtumatta.

Ylivireysvyöhyke

Voimistuneet aistimukset
Emotionaaliset reaktiot
Ylivalppaus
Häiriöt kognitiivisessa työstämisessä

Sopiva vireysvyöhyke

Sietoikkuna

Alivireysvyöhyke

Aistimusten suhteellinen vähäisyys
Tunteiden turtuminen
Kyvyttömyys kognitiiviseen työstämiseen
Vähentynyt fyysinen liike

Alivireysvyöhyke

Aistimusten suhteellinen vähäisyys
Tunteiden turtuminen
Kyvyttömyys kognitiiviseen työstämiseen
Vähentynyt fyysinen liike

Sopiva vireysvyöhyke

SIETOIKKUNA

Ylivireysvyöhyke

Voimistuneet aistimukset
Emotionaaliset reaktiot
Ylivalppaus
Häiriöt kognitiivisessa työstämisessä

Lähde: Trauma ja keho: Pat Ogren, Kekeni Minton, Clare Pain. 2009

Tule Mielen Mestariksi – varaa aika valmennukseen

Aloita matka Mielen Mestariksi oman, läheistesi tai työyhteisön hyvinvoinnin tähden.
Sinua auttaa ammattitaitoinen ja kokenut valmentaja, merioitunut EMDR-terapeutti.
Kerron mielelläni lisää millaisia vaikutuksia valmennuksella voidaan saada sinulle aikaan.

Syrjätyä menestyksen esteet

© 2022 mestarinmieli.fi. Oikeudet muutoksiin pidetään. Verkkosivusto Jaakko Leislahti Oy.